Vi kan bistå byggherren med totalentrepriser fra ide til overlevering av nøkkel i døren. Det er en stor fordel om vi kommer inn i prosjektet i en tidlig fase. Da har vi muligheter for å bruke vår erfaring til å velge den beste tekniske og økonomiske løsningen for byggherren