Hindenes, Unneland og Juvik har en egen serviceavdeling med erfarne og dyktige byggmestre og tømrere som kan påta seg både kortsiktige og langsiktige service- og vedlikeholdsoppdrag på alle typer bygg.