Er bygget blitt for lite, eller er bygget dårlig tilpasset dagens behov? Skal det inn nye leietakere med nye behov? Vi utfører alle typer ombygging og kan bistå byggherren i å finne den rette løsning for ombygging eller tilbygget. Det er en stor fordel om vi kommer inn i prosjektet i en tidlig fase. Da har vi muligheter for å bruke vår erfaring til å velge den beste tekniske og økonomiske løsningen for byggherren.