I forbindelse med rehabilitering av eldre bygg kommer man ofte bort i problemstillinger med asbest og tilhørende asbestsanering. Vi har de nødvendige godkjenninger for å utføre trygg asbestsanering etter de retningslinjer som gjelder for dette i dag.