Barkaleitet borettslag

Tømmerarbeid, rehabilitering og nybygg. Barkaleitet borettslag består av 5 blokker med totalt 214 leiligheter. Det ble bygget en ekstra etasje på alle blokkene. Alle yttervegger ble etterisolert. Alle vinduer og dører ble skiftet. Nye fasader av tegl og Steniplater.  Det ble montert heis i alle blokkene. Det ble montert balansert ventilasjon i alle leiligheter. Alle terrasser ble rehabilitert og det ble montert glassrekkverk på alle terrasser.