Åmundsleitet borettslag

Komplett utvendig Rehabilitering av 37 stk rekkehus totalt 201 stk leiligheter samt utvendig rehabilitering av terrasseside på 2 terrasseblokker, totalt 64 leiligheter:

Rekkehus:

  • Nye tak – Nytt undertak, nye sløyfer og lekter, nye tette gjennomføringer i tak, ny takstein, nye takrenner og nedløp, nye beslager.
  • Nye yttervegger – skifte av eksisterende isolasjon, 100mm påforing, ny 200mm isolasjon, ny gips, ny vindsperreduk,  lekter, kledning og alt listverk.
  • Nye vinduer og terrasse-/ skyvedører – skifte av ca 3000 stk vinduer/dører med aluminiums bekledning
  • Nye utvidede terrasser – komplett nytt fra fundament til ferdig terrasser inkl rekkverk og le-/skillevegger.

Terrasseblokker:

  • Yttervegger: Utskifting av vinduer, tilleggsisolering, og ny kledning.
  • Gulv: Utskifting av isolasjon, tekking og påstøp.
  • Nye skjermvegger og boder på terrasser.
  • Nye takrenner og nedløp fra terrassene.

Leverte tjenester: Prosjektledelse, totalentreprise, tømrerarbeid, asbestsanering, rehabilitering og ombygging.